Meejee 'تمرین هدف بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   41 80% with 5 votes

مبارزه و زنده ماندن در برابر همه دشمن خود را!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

ShootingActionShoot 'em UpMonstersMeejee-sTargetPractice