Hiệp sĩ thời trung cổ Dress Up Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   87 53.33% with 15 votes

Bạn là nữ hiệp sĩ duy nhất trong tất cả các vùng đất này. Đó là nhiệm vụ của bạn để bảo vệ trước cổng từ bất cứ ai có thể tìm cách gây hại cho gia đình hoàng gia. Trước khi bạn có thể bắt đầu thay đổi bảo vệ của bạn, bạn sẽ phải lựa chọn những quần áo bạn cần để mặc để những người những người bạn đang bảo vệ. Một khi bạn đã lựa chọn quần áo của bạn nhớ mang theo thanh kiếm của bạn như một hiệp sĩ là không hoàn thành mà không có thanh kiếm của mình.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

Dress UpSexyClothesDress UpAccessoriesMakeoverKnightSwordMedieval