شوالیه قرون وسطی لباس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   97 56.25% with 16 votes

شما تنها شوالیه زن در تمام زمین. این وظیفه شما این است برای محافظت از دروازه مقابل از هر کس ممکن است به دنبال به خانواده سلطنتی آسیب برساند. قبل از اینکه شما می توانید تغییر گارد خود را شروع شما باید برای انتخاب چه لباس شما نیاز به پوشیدن دارم به طوری که افرادی که که شما در حال حفاظت است. هنگامی که شما را انتخاب کرده اند لباس های خود را به یاد داشته باشید را به شمشیر خود را به عنوان یک شوالیه را بدون شمشیر او کامل نیست.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

Dress UpSexyClothesDress UpAccessoriesMakeoverKnightSwordMedieval