دفاع از قلعه قرون وسطی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   31 75% with 4 votes

دفاع از قلعه قرون وسطایی خود را. محل سربازان خود را در استراتژیک، انتخاب کنید تا به پول از دشمنان شکست خورده و تحقیق سربازان جدید.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

DefenseKnightCastleAndroid DefaultMedieval