Commando cơ khí Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Đồ đạc để lên như một kim loại, commando cơ khí nặng đầy đủ và cháy nó lên! Làm cho con đường của bạn thông qua các khu vực chiến tranh kẻ thù là bạn tiếp tục kích hoạt lại chặt chẽ, giải thoát đầy đủ hỏa lực từ máy tàn phá Gun Cannon để phóng tên lửa sợ hãi và nhiều hơn nữa vũ khí ở bất cứ ai theo cách của bạn.

Điều khiển:
Chuột để nhắm và bắn, mũi tên hoặc WASD để di chuyển, không gian hoặc CTRL để bắn một morta

ActionMechanicalCommando