تکاور مکانیک بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

دنده تا به عنوان یک فلز کامل، تکاور مکانیکی سنگین و آتش آن را! راه خود را از طریق منطقه جنگی دشمن به عنوان ماشه شما را پایین نگه دارید تنگ، رها کردن قدرت شلیک کامل از ماشین ویرانگر توپ تفنگ به پرتاب موشک مخوف و بسیاری از سلاح های بیشتر در هر کسی که در راه خود را.

کنترل بازی:
ماوس را به هدف و ساقه، فلش و یا wasd به حرکت، فضا و یا CTRL به ساقه یک morta

ActionMechanicalCommando