تولیدی صنعتی مایان فولاد فال ماهجونگ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   81 88.89% with 9 votes

جهان باستان Mayas به کشف و بازی تولیدی صنعتی مایان فولاد این هرم بازی فال ماهجونگ. ترکیب 2 از همان کاشی های رایگان به آنها را از هیئت مدیره. کاشی و رایگان است، اگر آن را پوشیده نیست و دارای حداقل 1 طرف (چپ یا راست) رایگان است. جفت کردن تمام کاشی برای پیشبرد به سطح بعدی.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleMatching Android Mayan-mahjong