Tối đa thiệt hại 2 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Bắn những quả bóng từ pháo của bạn như bạn cố gắng để gây thiệt hại nhiều nhất với các thiết bị xung quanh 50 cấp độ.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

ShootingBallCanonDamage