دام Maus بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   14 20% with 5 votes

بادام زمینی ماوس پیدا کرده است خودش را در یک آزمایشگاه خطرناک پر شده با ماشین آلات دیوانه و خطرناک به دام افتاده. راهنما او را به آزادی از طریق 27 سطح چالش.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

SkillPuzzleAvoidMouseSkillActionMausTrap