toán học trả về: số chẵn Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Là một người làm toán, bạn phải thu thập tất cả các số chẵn để đạt được nhiều điểm hơn. Khi bạn thu thập sai, nó sẽ trừ điểm của bạn.

Điều khiển:
trong game

Math Collecting Timing Thinking