איש המתמטיקה חוזר: אפילו מספרים משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   00

כאיש מתמטיקה, אתה צריך לאסוף את כל המספרים אפילו כדי לזכות בציון יותר. כאשר אתה לאסוף את הלא נכון זה יהיה לנכות את הציון שלך.

בקרות משחק:
במשחק

Math Collecting Timing Thinking