حباب های ریاضی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   195 79.17% with 24 votes

نابود کردن توپ با تشکیل جفت است که اضافه کردن تا 10. توجه داشته باشید که شما می توانید یک توپ به به از بین بردن یک گروه از همان توپ شماره استفاده کنید.

کنترل بازی:
استفاده از کلید ماوس را به هدف و دکمه سمت چپ ماوس به ساقه.

PuzzleShootingMathBallBubblesAndroid