Heroes kết hợp Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   145 73.68% with 19 votes

đặt trò chơi này anh hùng Matching. Thực hiện với Superman, Hulk, lãnh đạo Các tiểu bang thống nhất và mọi người biết đến nhiều hơn trò chơi thách thức này và đi với 3 anh hùng cũng như để xếp hạng và để loại bỏ chúng. Đến được với các điểm cần thiết trên từng giai đoạn để hoàn thành kế tiếp.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleMatching Super HeroAndroid DefaultHeroes