Phù hợp với V Thống Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   21 66.67% with 3 votes

Làm cho các trận đấu của năm trước khi hội đồng quản trị đầy lên.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất. Nhấp vào một mảnh để chọn nó, bấm vào một chỗ trống để di chuyển gạch ở đó. Bạn có thể làm ngang, hàng dọc và đường chéo của năm các loại đá quý như nhau để xóa bảng.

Matching JewelAndroid Mini