תנועת עולם מריו משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   40 100% with 4 votes

לשלוט על התנועה בעולם מריו. לחץ על האות של התנועה להעביר את כלי רכב ולחץ שוב כדי להפסיק. אתה צריך לעבור את מספר כלי הרכב שהוקצה לך בכל רמה. אתה יכול להציג את היעד שלך בחלק התחתון של המשחק. יש לך חיים מוגבלים כדי לנקות בכל רמה. כל הטוב!

בקרות משחק:

המשחק הזה הוא שיחק עם עכבר בלבד.

Driving