Mario vs Luigi 4 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   11045 70.97% with 155 votes

Thời gian này Mario và Luigi thay đổi vị trí chiến đấu. Họ sẽ cố gắng hết sức mình. Ai sẽ là người chiến thắng?

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleFightingMarioStrategyMouse SkillLuigi