Mario Turbo ATV Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Mario là có vui vẻ với ATV mới của mình. Giúp Mario lái xe ATV của mình thông qua các đất Mario. sử dụng
tăng cường Turbo để tăng tốc độ của nó. Xem cho các đồi cao và dốc xuống. Đừng để sự sụp đổ ATV. Thu thập tiền xu để mua hơn tăng cường
Mario sử dụng và tiết lộ nhân vật mới.

Điều khiển:

Sử dụng các phím mũi tên để lái xe và nhấn thanh không gian / X sử dụng tăng cường.

MarioDrivingCollecting