ماریو بازی شیر یا خط بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   335 86.84% with 38 votes

شلیک ماریو تا آنجا که شما می توانید او را دریافت کنید به آنچه شما در سراسر در این بازی دیوانه کما، به دست آوردن پول نقد و خرید ارتقاء اسلحه.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

ArcadeMarioFlyingPurchase Equipment UpgradesCanonBounceToss