ماریو TNT بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

ماریو و ضربه شاهزاده خانم با هم آیا می توانم پیروزی کامل.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

MarioBombPrincess