Mario game bắn súng 2 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   47 36.36% with 11 votes

Mario được chụp chủ yo, không tin điều đó? đó chúng tôi làm việc với nhau để giúp đào tạo của mình.
kiểm soát chuột, trỏ chuột để bắn.

Điều khiển:

Sử dụng chuột để nhắm và bắn.

PuzzleMarioShootingActionGuns