Mario cảnh người sáng tạo Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   3510 77.78% with 45 votes

bạn có thể tưởng tượng cảnh khi Mario giải cứu công chúa yêu quý của mình? Bạn có thể trang trí xung quanh một cách sáng tạo bằng cách sử dụng nền tảng chúng tôi cung cấp? Có một thử, nó 's vui vẻ!

Điều khiển:

trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

MarioDecoratePrincessSceneCreator