ماریو دونده بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11472 61.29% with 186 votes

راهنما ماریو برای دیدار با ملکه خود را در 16 دنیاهای ماجراجویی. جمع آوری سکه ها برای به دست آوردن یک زندگی فوق العاده.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به پرش.

ArcadeMarioAdventureObstacleCollecting JumpingRunner