Mario Ran The Princess Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   227 75.86% with 29 votes

Mario luôn luôn có nhiều câu chuyện với công chúa. Làm thế nào Mario sẽ nhận được gần công chúa thời gian này? Nhanh lên để giúp Mario để vượt qua những khó khăn và làm cho anh ta nhận được gần với công chúa.

Điều khiển:

chuột để cắt bóng đá Mario gần công chúa.

PuzzleMarioStrategyShootingMouse SkillPrincess