Mario công chúa hôn 2 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   121 92.31% with 13 votes

Đây là bộ phim thứ hai của Mario công chúa nụ hôn. Nhiều cấp độ thách thức đang chờ đợi Mario để hoàn thành. Giúp Mario vượt qua tất cả các nhiệm vụ, hôn công chúa thành công.

Điều khiển:

trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

MarioShootingMouse SkillPrincessKiss