ماریو شاهزاده بوسه 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   121 92.31% with 13 votes

این سری دوم از ماریو شاهزاده خانم بوسه است. سطوح بیشتر چالش در انتظار برای ماریو برای تکمیل. راهنما ماریو تصویب تمام وظایف و بوسه شاهزاده خانم موفقیت اضافه شد.

کنترل بازی:

این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

MarioShootingMouse SkillPrincessKiss