ماریو رویای زیبا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   2210 68.75% with 32 votes

ماریو رویای در مورد شاهزاده خانم زیبا است. او از خواب بیدار می شوید و تصمیم به پیدا کردن او را. ماریو می خواهد برای دیدن شاهزاده خانم زیبا ترین دلیل او در حال سقوط در عشق با او. با استفاده از ماوس را کلیک کنید. موانع، بهترین استفاده را ماریو گرفتن شاهزاده خانم.

کنترل بازی:
استفاده از موس

. نکات در بازی وجود دارد.

PuzzleMarioMouse SkillPrincess