ماریو قارچ ماجراجویی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   14128 83.43% with 169 votes

راهنما ماریو در ماجراجویی سطح land.Many قارچ به چالش کشیدن و بسیاری از سرگرم کننده است.

کنترل بازی:

کلیدهای جهت دار برای حرکت می کند.
نوار فضا به ساقه.

ArcadeMarioPlatformsRetroGirlsMushroomAdventure