ماریو Motocross شیدایی 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   32 60% with 5 votes

سری دوم از ماریو Motocross کامپیوتر. عکس رایگان، دوست داشتنی ماریو، و شما می توانید از موتور سیکلت خود را با جمع آوری ستاره ها در راه ارتقا دهید. اجازه دهید 'لذت بردن از هیجان رانندگی ماریو ریکشا!

کنترل بازی:
کلید های arrow به رانندگی و تعادل می باشد.

MarioDrivingMotorcycleCollecting MotocrossMania