ماریو Motobike 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   42 66.67% with 6 votes

سوار دوچرخه خود را به عنوان ماریو از طریق سطوح ماریو. پرش به بیش از لوله ها و سکه چنگ زدن، به عنوان آب اجتناب از شما.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به رانندگی کنید.

DrivingMotorcycleObstacleMarioMotobike