ماریو سوار کامیون هیولا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   142 87.5% with 16 votes

راهنما ماریو غلبه بر موانع در کامیون هیولا خود را!

کنترل بازی:

کلیدهای جهت دار برای حرکت می کند.

MarioDrivingTruck