ماریو منطق بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

این منطق یک بازی که در آن شما را مجبور به پیدا کردن راه را برای ایجاد ماریو پایین آمدن به زمین است. مطابقت تصویر یکسان
به آنها elimated: و حل پازل.

کنترل بازی:

استفاده از موس برای بازی

PuzzleMarioMotorcycleAndroid Logic