Mario Hop và Bop Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   20 100% with 2 votes

Vì vậy, nhiều người sẽ được ném ra bởi ban đầu không có hướng dẫn giật gân trang, nhưng ở đây nó được. Để bắt đầu trò chơi, bạn phải nhấn bắt đầu. Đây là một bản demo của trò chơi. Đây là một 16-bit hoài platformer retro. Mặc dù đây là một bản demo, nó bao gồm bốn giai đoạn. Nó là gần như hoàn toàn, hầu hết!
Hướng dẫn:
Di chuyển: phím mũi tên
Run: Z
Jump: X
Start / Pause: P


Điều khiển:
trong game

Mariobros