Mario Hood Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   7218 80% with 90 votes

Mario 's người bạn bị bắt và treo lên bởi một rope.Mario nên nhắm vào sợi dây để cứu anh ta.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để nhắm và bắn.

PuzzleMarioShootingPurchase Equipment UpgradesHood