Mario Đại cứu hộ Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   41 80% with 5 votes

Đây là một trò chơi vật lý vĩ đại trong phong cách Mario. Bạn sẽ phải làm cho Mario và Luigi cuộn vào ống bọc để cho họ trốn thoát. Có đối tượng chặn đường, do đó, bạn sẽ phải rõ ràng con đường cho Mario và Lugi cuộn lại.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleMarioRescue Android Great