ماریو بزرگ نجات بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   41 80% with 5 votes

این یک بازی های مسهل بزرگ در سبک ماریو می باشد. شما باید به ماریو و لوئیجی رول به قرار دادن لوله به منظور آنها را به فرار. اشیاء مسدود کردن راه وجود دارد، بنابراین، شما می توانید برای روشن شدن راه برای ماریو و lugi به رول بیش از.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleMarioRescue Android Great