Mario Great Adventure 4 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   70 100% with 7 votes

Mario và Yoshi là trở lại trong đất Mario. Lần này, họ sẽ được thu thập trái cây cho công chúa. Có
nhiều loại trái cây hiện có trên nền tảng này. Giúp Mario và Yoshi có được tất cả các loại trái cây và trả lại cho công chúa. Xem ra
cho những con quái vật, không để cho họ có được bạn.

Điều khiển:

Sử dụng phím mũi tên để di chuyển và nhảy

MarioAdventurePrincess