ماریو ماجراجویی بزرگ 4 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   70 100% with 7 votes

ماریو و Yoshi

، بازگشته است در این سرزمین ماریو. در این زمان آنها خواهد شد جمع آوری میوه ها برای شاهزاده خانم.
میوه ها به بسیاری از خارج وجود دارد در پلت فرم وجود دارد. راهنما ماریو و yoshi تمام میوه ها و بازگشت به شاهزاده خانم. مراقب باشید
برای هیولا، آیا اجازه نمی دهد آنها را بگیرید.

کنترل بازی:

استفاده از کلید های arrow به حرکت و پرش

MarioAdventurePrincess