ماریو بزرگ ماجراجویی 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   217 75% with 28 votes

ماریو بازگشته است در این بازی ماجراجویی بزرگ. ماریو است که سفر به قلعه است که دور از جایی که او در حال حاضر. ماریو اراده به عبور از چندین جزیره به منظور رسیدن به قلعه. راهنما ماریو جمع آوری سکه ها و قارچ به همان اندازه که ممکن است در جزایر که او عبور، اما مراقب برای هیولا و دام. موفق باشید

کنترل بازی:
استفاده از فلش به حرکت و فضا به پرش.

ArcadeMarioAdventurePlatformsCollecting Great