ماریو برو برو برو بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   187 72% with 25 votes

عازم های ماریو در ماجراجویی یک بار دیگر. اجازه دهید 'ببینیم چه خواهد شد در راه اتفاق می افتد!

کنترل بازی:
برای سرعت بخشیدن به

Z، X به پرش.

MarioTrapsPlatformsJumping