ماریو غول پیکر سفر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   245 82.76% with 29 votes

ماریو، لوئیجی، شاهزاده خانم و رفتن در journey.However، جاده آسان نیست.
تله و پازل است که آنها باید برای مراقبت قبل می تواند به مکان بعدی بروید. راهنما آنها را به مقصد با استفاده از کار گروهی خود را به باز کردن کلید به منطقه بعدی است.

کنترل بازی:

کلیدهای جهت دار برای حرکت می کند.
C را تغییر دهید.
نوار فضا به ادغام و یا تقسیم

ArcadeMarioAdventurePlatformsPrincessGiantJourneys