ماریو سوار سرگرم کننده بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   3918 68.42% with 57 votes

ماریو سوار سرگرم کننده است. استفاده از استراتژی به تصویب تمام سطوح. هر سطح دارای تم سرگرم کننده خود را. برحذر بودن از دشمنان پرواز. جمع آوری سکه با نمره بالا را به نفع خود. سوار سرگرم کننده!

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به رانندگی کنید.

MarioDrivingMotorcycleObstacleCollecting Ride