Mario quả bong bóng Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   1147 94.21% with 121 votes

Phù hợp với 3 hoặc 4 của trái cây tương tự như rõ ràng ra và đưa nó cho công chúa.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleMarioShootingBubblesMatching PrincessAndroid Fruit