Mario bè cứu hộ Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   52 71.43% with 7 votes

Mario bạn bè đều trải ra trong lĩnh vực này, và Mario sẽ phải cố gắng nhiều cách để đạt được Mario của mình và mang lại cho họ trở lại.
Giúp Mario giải quyết các câu đố và đạt đến bạn bè của ông Yoshi, công chúa, Sonic, Lugi, Toad và Donkey Kong.

Điều khiển:

sử dụng chuột để đặt các mục và giải quyết các câu đố

MarioRescue PrincessScienceFriends