ماریو دوستان نجات بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   52 71.43% with 7 votes

دوستان ماریو همه در این زمینه پخش می شود، و ماریو باید سعی کنید به راه هایی برای رسیدن به ماریو خود و آنها را به عقب.
کمک به او ماریو حل پازل و رسیدن به دوستان خود Yoshi، شاهزاده، صوتی، Lugi، وزغ و خر کنگ.

کنترل بازی:

استفاده از ماوس به جای از اقلام و حل پازل

MarioRescue PrincessScienceFriends