Mario thức ăn Yoshi Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   178 68% with 25 votes

Yoshi được ra có trên lĩnh vực này để được ăn với trứng. Mario và Luigi sẽ phải làm hết sức mình để cung cấp
những quả trứng cho tất cả các Yoshi ra khỏi đó. Sử dụng góc bên phải và quyền lực để xoay những quả trứng để nuôi tất cả Yoshi.

Điều khiển:

Sử dụng chuột để nhắm và bắn.

PuzzleMarioMouse SkillAndroid FeedYoshi