ماریو مصر Adventure2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   93 75% with 12 votes

عمو ماریو به مصر به مسابقه با دوستان می آیند! بیا به انتخاب شخصیت های مطلوب خود را برای پیوستن به این مسابقه هیجان انگیز موتور سیکلت!

کنترل بازی:

↑ ↓ به جلو و عقب حرکت کند، ← → برای کنترل جاذبه است.

MarioDrivingAdventureRacingMotorcycleEgyptAdventure2