משלוח ביצת מריו משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   93 75% with 12 votes

יושי

נמצא במחסור של יושי ביצה. העזרה מריו משלוח את הביצים לכל בית יושי על זמן ועל /> הבית הנכון

בקרות משחק:
חץ

שימוש בכונן ומרחב למסירת הביצה כאשר בחזית בית יושי.

MarioDrivingCollecting TruckDelivery