Mario DK trận Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   1410 58.33% with 24 votes

công chúa đã bị bắt cóc bởi Donkey Kong. Giúp Maio vượt qua tất cả các cấp độ và công chúa cứu từ Donkey Kong.
Thu thập tất cả các đồng tiền trong mỗi cấp độ để tiến tới cấp độ tiếp theo. Tránh tất cả những con quái vật ở tất cả các chi phí.
Tìm Donkey Kong trên cấp 10 và cấp 20, đánh bại ông và giải cứu công chúa.

Điều khiển:

Sử dụng mũi tên để di chuyển và thanh không gian để nhảy.

ArcadeMarioPlatformsCollecting Princess