ماریو قلعه دفاع بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   35 37.5% with 8 votes

ماریو و قلعه شاهزاده است تحت حمله توسط Bowser خود و ارتش خود را. آنها از زمین و آسمان حمله. راهنما ماریو دفاع از قلعه در برابر دشمن و راندن دشمن به جایی که آنها آمده است. جمع آوری سکه ها به همان اندازه که شما می توانید و ارتقاء سلاح خود را در مغازه.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به نقطه و کشتن دشمن

MarioStrategyDefensePurchase Equipment UpgradesCastleDefendPrincessAndroid