ماریو حباب فرار بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   2810 73.68% with 38 votes

ماریو است در داخل یک حباب آب به دام افتاده و حباب آب است در زیر زمین است. تنها راه برای ماریو به فرار به
رسیدن به لوله، اما حباب آب نیاز به امن برای ماریو برای زنده ماندن. کمک ماریو رسیدن به لوله بدون پاپ شدن توسط های
هیولا و دام.

کنترل بازی:

این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

MarioMouse SkillAndroid BubbleEscape